NYHETER

2021-11-29
Årets utlysning resulterade i 39 ansökningar, 23 avseende forskningsprojekt och 16 gällande doktorandprojekt. Dessutom inlämnades åtta stycken ansökningar in för examensarbeten på mastersnivå. Stiftelsen har vid dagens styrelsemöte beslutat att bevilja följande ansökningar:

DO2021-0008 - Innovating riparian buffer management in the Swedish landscape: should we prioritize deciduous trees? Ryan Sponseller, UmU - 2 200 000 kr
DO2021-0016 - Energy efficiencies in warmer, browner and greener waters. Magnus Huss, SLU- 2 200 000 kr
DO2021-0018 - Wetland restoration – Holy Grail or opening Pandora’s box of zoonotic risk? Frauke Ecke, SLU- 2 200 000 kr
DO2021-0019 - Modelling dissolved organic carbon in Swedish rivers and impacts of land use and climate changes. Zheng Duan, LU- 2 200 000 kr
FO2021-0016 - How drugs in the environment impact salmon schooling and migration in Sweden. Marcus Michelangeli, SLU - 1 353 390 kr
FO2021-0019 - Reducing erosion in agricultural ditches in Sweden. Magdalena Bieroza, SLU - 804 935 kr
FO2021-0040 - Belowground biodiversity of reestablished grasslands. Karina Clemmensen, SLU - 1 060 273 kr

EX2021-0003 - Victor Johansson, LiU - 10 000 kr
EX2021-0005 - Sabine Jordan, SLU - 10 000 kr
EX2021-0008 - Simon Kärvemo, SLU - 10 000 kr
EX2021-0009 - Karl-Olof Bergman, LiU - 10 000 kr
EX2021-0011 - Sabine Jordan, SLU - 10 000 kr

Avseende doktorandprojekt och forskningsbidrag innebär ovanstående beslut att beviljandegraden blev 17,9 % (7/39).


Vetenskapliga möten på Ekenäs
Ansökan för vetenskapliga möten på Ekenäs kan lämnas in när som helst under året. Observera att mötet skall ha en tydlig forskningsanknytning och vara i linje med stiftelsens ändamål.