Varmt välkomna till Ekenäs!

I enlighet med donatorernas vilja skall Ekenäs herrgård stå öppen för vetenskapliga möten och forskningsaktiviteter. För att skapa en trivsam och funktionell miljö för dessa verksamheter är stiftelsen angelägen om att vissa förhållningssätt tillämpas av deltagarna.
 
Ekenäs herrgård var tidigare i familjen Lamms ägo och fungerade som sommarbostad. Herrgården bär fortfarande prägeln av en privatbostad och innehåller många unika föremål. Stiftelsen är mycket mån om att bevara den rådande atmosfären av ett levande hem snarare än en konferensanläggning och uppmanar därför alla besökare att vara aktsamma om herrgårdens inre och yttre miljö.
 
En hos stiftelsen beviljad ansökan för anordnade av ett vetenskapligt möte innebär att kost och logi bekostas av stiftelsen. För att arrangemanget ska kunna genomföras krävs dock, som nämnts ovan, vissa förhållningsätt. Nedanstående har tillkommit efter en diskussion inom stiftelsens styrelse.
 
1.     Vetenskapliga möten på Ekenäs herrgård kan omfatta ca 10-30 personer. Herrgården har 24 bäddar, men det finns bra boenden inne i Flen i de fall deltagarantalet överstiger 24 personer.
 
2.     Alla förändringar vad gäller detaljerna runt ett kommande vetenskapligt möte ska, så snart de blir kända och i god tid innan mötet startar, meddelas och diskuteras med husfrun. Det kan t ex gälla ändrat antal deltagare eller ändrade förhållanden runt deltagarnas allergi- eller dietrestriktioner
 
3.     Deltagare vid ett vetenskapligt möte på Ekenäs får inte medföra alkoholhaltiga drycker. Alkohol kan serveras i samband med måltider, men först efter samråd och planering med husfrun.
 
4.     Rökning är absolut förbjudet i alla rum i herrgården och får bara ske utomhus på altanen utanför stora entrén. Fimpar ska tas om hand.
 
5.     Det är varje deltagares skyldighet att noga lyssna till den information och de instruktioner som ges av husfrun.
 
6.     I samband med måltiderna skall deltagarna duka av eget porslin mm och ställa det på anvisad plats i matsalen.
 
7.     Vid avfärd åligger det deltagarna att själva ta ur sängkläderna och deponera på av husfrun anvisat ställe.
 
Detta dokument tillställs varje sökande som fått sin ansökan beviljad och meddelas varje deltagare genom att det finns tillgängligt i konferenslokalen och i varje sovrum på herrgården.