NYHETER

2023-06-08
Årets öppna utlysning resulterade i 18 inskickade ansökningar i kategorin doktorandprojekt (DO) och 48 inskickade ansökningar i kategorin forskningsprojekt (FO). De inskickade ansökningarna kommer nu att bedömas av stiftelsens beredningskommitté. Beslut om beviljande/avslag tas vid stiftelsens årsmöte 2023-11-15. Omedelbart efter mötet eller senast påföljande dag meddelas beslutet på stiftelsens hemsida.

Vetenskapliga möten på Ekenäs
Ansökan för vetenskapliga möten på Ekenäs kan lämnas in när som helst under året. Observera att mötet skall ha en tydlig forskningsanknytning och vara i linje med stiftelsens ändamål. Beviljad ansökan innebär fri kost och logi på Ekenäs. Resa till och från Ekenäs bekostas inte av stiftelsen.