NYHETER
2023-11-16 

Styrelsen för stiftelsen Oscar och Lili Lamms Minne har vid sitt ordinarie styrelsemöte 2023-11-15 beslutat att från totalt 66 inlämnade ansökningar i årets öppna utlysning bevilja tio projekt. Fyra ansökningar inom kategorin doktorandprojekt och sex inom kategorin forskningsprojekt får dela på 14 071 413 kr. Beviljandegraden i 2023 års utlysning blev 15,1 %.

Två ansökningar inom kategorin examensarbeten på mastersnivå beviljas och får vardera 10 000 kr.

Följande projekt beviljas bidrag:

 • DO2023-0004 - 2 200 000 kr. Peatland ditching and afforestation as a driver of surface water browning - Emma Kritzberg, institutionen för biologi, Lunds universitet
 • DO2023-0010 - 2 200 000 kr. MULTIP: MULTifunctional Irrigation Ponds - Petter Tibblin, institutionen för biologi och miljö, Linnéuniversitetet
 • DO2023-0011 - 2 200 000 kr. Minimizing the climate footprint of restoring riverine wetlands - Sebastian Sobek, institutionen för ekologi och genetik, Uppsala universitet
 • DO2023-0013 - 2 200 000 kr. Predicting and monitoring alpine lake productivity in a changing climate - Jan Karlsson, institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, Umeå universitet
 • FO2023-0013 – 945 104 kr. Lake food web responses to variation in land use practices across environmental gradients - Magnus Huss, institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet
 • FO2023-0019 – 930 600 kr. Does biological mosquito control (Bacillus thuringiensis Bti) affect terrestrial food web structure? - Frank Johansson, institutionen för Ekologi och Genetik, Uppsala universitet
 • FO2023-0026 – 1 000 000 kr. Toxicity of blooms of filamentous cyanobacteria in a warmer climate and effects on zooplankton - Malin Olofsson, institutionen för vatten och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet
 • FO2023-0033 – 1 000 000 kr. Evaluating the importance of soil diversity for semi-natural grassland restoration in Sweden - Mohammad Bahram, institutionen för ekologi, Sveriges lantbruksuniversitet
 • FO2023-0037 – 995 546 kr. Is the decline in size and body growth of Baltic Sea cod due to lack of food? - Max Lindmark, institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet
 • FO2023-0064 – 400 163 kr. Does wetland restoration enhance methane export via runoff? - Marcus Wallin, institutionen för vatten och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet
 • EXb2023-0001 – 10 000 kr. The contribution of a peat extraction area to the brownification and water quality in lake Bolmen - Emelie Ström, Frida Karlsson, institutionen för bygg- och miljöteknologi, Lunds universitet
 • EXb2023-0003 – 10 000 kr. Läkebetonikans (Betonica officinalis L.) nordeuropeiska fylogeografi - Per Erik Persson, institutionen för biologi, Lunds universitet


Vetenskapliga möten på Ekenäs
Ansökan för vetenskapliga möten på Ekenäs kan lämnas in när som helst under året. Observera att mötet skall ha en tydlig forskningsanknytning och vara i linje med stiftelsens ändamål. Beviljad ansökan innebär fri kost och logi på Ekenäs. Resa till och från Ekenäs bekostas inte av stiftelsen.