NYHETER

2022-11-22
Årets utlysning resulterade i 36 ansökningar, 28 avseende forskningsprojekt och 8 gällande doktorandprojekt. Dessutom inlämnades sex stycken ansökningar in för examensarbeten på mastersnivå. Stiftelsen har vid dagens styrelsemöte beslutat att bevilja följande nio ansökningar avseende doktorandprojekt och forskningsprojekt:

DO2022-0009 - Do Mycorrhiza protect spruce from spruce bark beetle in periods of drought? Maartje Klapwijk, SLU - 2 200 000 kr
DO2022-0012 - Can horses be used to promote grassland biodiversity and function? Therese Löfroth, SLU - 2 200 000 kr

FO2022-0002 - Integrerat växtskydd i svensk jordgubbsodling: feromonbaserad parningsstörning av jordgubbsvecklaren. Glenn Svensson, LU - 999 894 kr
FO2022-0005 - Landscape-mediated stability in plant-pollinator interactions & consequences for plant reproduction. Veronica Hederström, LU - 1 000 000 kr
FO2022-0016 - Modelling Swedish Forest Transpiration under future enhanced summer extremes (SwForTrans). Minchao Wu, LU - 999 000 kr
FO2022-0017 - Kelo trees as life boats for redlisted fungi - a potentially hidden source of biodiversity. Bengt Gunnar Jansson, Mittuniversitetet - 999 000 kr
FO2022-0023 - Bevarandebiologiska konsekvenser av humlors könsbestämningssystem i ett intensivt odlingslandskap. Bengt Hansson, LU - 696 000 kr 

FO2022-0035 - Effekter av ekologisk landskapsvård och vegetation på parasitspridning i fjällekosystemet. Karin Norén, SU - 1 000 000 kr 

FO2022-0038 - Long-term evaluation of experimental conservation management in Sweden’s mixed oak forests. Anne Björkman, GU - 1 000 000 kr

Dessutom beviljas följande tre ansökningar avseende examensarbeten på mastersnivå:

EXa2022-0008 - Johan Stenberg, SLU - 10 000 kr
EXa2022-0011 - Marianne Stoessel, SU - 10 000 kr
EXb2022-0003 - Helena Filipsson, LU - 10 000 kr

Avseende doktorandprojekt och forskningsbidrag innebär ovanstående beslut att beviljandegraden blev 25 % (9/36).

Vetenskapliga möten på Ekenäs
Ansökan för vetenskapliga möten på Ekenäs kan lämnas in när som helst under året. Observera att mötet skall ha en tydlig forskningsanknytning och vara i linje med stiftelsens ändamål.