STYRELSEN

Ordförande
Kristina Glimelius, Professor emerita
Storskogsvägen 15
756 45 Uppsala

Jan Stenlid, Professor
Sjutomtavägen 18
756 46 Uppsala

Jan Eksvärd, Agronom,
expert energi och hållbar utveckling
Boängsvägen 98
741 92 Knivsta

Sören Kihlberg, Lantmästare
Bjärsäter 1
641 98 Björkvik

Sekreterare
Jan Fahleson, Docent
Tvärnö, Västerbyn 521A
742 91 Östhammar

Kerstin Fagerberg, Civilekonom, redovisningsexpert
SEB
106 40 Stockholm


Sven Radhe, Bergsingenjör
Grev Turegatan 82, lgh 1403
114 38 Stockholm

Jakob Larsson, studrepresentant (ULS)
(adjungerad)
Torgny Segerstedts Allé 9, lgh 1207
756 44 Uppsala