VETENSKAPLIGA MÖTEN PÅ EKENÄS

För att kunna anordna vetenskapliga möten på Ekenäs måste först en ansökan lämnas in via ansökningsportalen. Ansökan kan lämnas in löpande under året.

Följande krav måste vara uppfyllda i ansökan:

Mötet skall vara inom stiftelsens ändamål, dvs forskning för svensk naturvård, särskilt vad avser problem sammanhängande med markvård, vattenvård, landskapsvård och växtskydd.
Deltagarna i mötet skall främst vara forskare vid universitet och forskningsinstitut. Möten för studenter är möjliga under förutsättning att mötet har en tydlig forskningsanknytning och innebär medverkan av aktiva forskare.

Ekenäs Herrgård kan erbjuda möten för grupper upp till 18 personer (åtta enkelrum och fem dubbelrum). En beviljad ansökan innebär att stiftelsen står för all kost och logi.

Så här gör du om du vill anordna ett vetenskapligt möte på Ekenäs:

1. Tag kontakt med husfru Itte Weidman på Ekenäs för att bestämma datum. Se under  "Om stiftelsen" och "Kontakt" i menyraden till vänster.

2. Lämna in en ansökan via portalen. Meddela stiftelsens sekreterare när ansökan är inlagd i portalen så att ansökan kan granskas.

3. Om ansökan beviljas, meddela slutligen detta till husfru Itte Weidman.