STIFTELSENS ÄNDAMÅL


Stiftelsen Oscar och Lili Lamms Minne har till ändamål att ekonomiskt stödja vetenskaplig forskning inom svensk naturvård, särskilt vad avser problem sammanhängande med markvård, vattenvård, landskapsvård och växtskydd.