STIFTELSENS 50-ÅRS JUBILEUM
 

Stiftelsen firade 50 år under 2021 vilket uppmärksammades genom att stiftelsen bland annat delade ut två forskningspriser till yngre forskare. Från jubileumsutlysningens 48 ansökningar valde stiftelsens beredningskommitté ut två forskningsprojekt. Docent Josefin Sundin, institutionen för akvatiska resurser. Sveriges lantbruksuniversitet och docent Martin N Andersson, institutionen för biologi, Lunds universitet får 2,5 miljoner kronor vardera att använda till sin forskning under de kommande fem åren.
 
Josefin Sundins forskningsprogram ”Kombinerad ål- och elproduktion i reglerade vatten” har visionen att ta fram kunskap om lösningar för ålens överlevnad, så att vattenkraften kan fortsätta leverera förnyelsebar el samtidigt som ålen kan återhämta sig.
I Martin Anderssons forskningsprogram ”Barkborrarnas luktsinne och symbios med svampar: funktion och tillämpning” genomförs grundläggande molekylärgenetiska studier om granbarkborrens doftreceptorer och hur detta kan leda till bättre bekämpning och framtida skogsskydd. Båda projekten är av stort aktuellt intresse för Sverige, svensk naturvård och för stora delar av Europa och världen.

Förutom jubileumsutlysningen anordnade stiftelsen den 22/11 en halvdagskonferens på SLU, Ultuna, med inbjudna talare och presentationer från de två pristagarna (se bild nedan).

I samband med konferensen delades en jubileumsskrift ut, vilken kan laddas ner genom att följa länken överst på sidan.

De inbjudna talarna vid jubileumskonferensen samt jubileumsutlysningens två pristagare.
Bakre raden från vänster till höger: Valentina Furlanetto, KTH, Magdalena Bieroza, SLU, Julia Weber, LU, Sara Hallin, SLU, Martin N Andersson, LU och Göran Englund, UmU
Främre raden från vänster till höger: Josefin Sundin, SLU, Antonia Liess, Högskolan i Halmstad och Karin Wiberg, SLU