VIKTIGT MEDDELANDE ANGÅENDE 2022 ÅRS UTLYSNING
Regeln i utlysningstexten angående tidigare beviljade projekt gäller endast för projekt beviljade 2022 och senare. Det går därför till exempel bra att söka i 2022 års utlysning om den sökande har ett icke avslutat projekt beviljat tidigare än 2022. Om den sökande får sin ansökan för 2022 beviljad så måste dock det projekt som beviljas 2022 avslutas innan en ny ansökan kan lämnas in.