VIKTIGT MEDDELANDE ANGÅENDE 2024 ÅRS UTLYSNING
Regeln i utlysningstexten angående tidigare beviljade projekt gäller endast för projekt beviljade 2022 och senare. Det går därför till exempel bra att söka i 2024 års utlysning om den sökande har ett icke avslutat projekt beviljat tidigare än 2022.  Om den sökande har ett projekt som beviljats 2022 måste det avslutas innan en ny ansökan kan lämnas in. Dock är det tillåtet för en sökande att ha ett pågående projekt i kategorin forskningsbidrag (FO) och ett i kategorin doktorandanställning  (DO) även om båda projekten har beviljats 2022.